Efektywność zespołu a struktura organizacji

Nie wszystkie zadania powinny opierać się na pracy zespołowej. Kiedy już odpowiemy sobie na podstawowe pytanie o zasadność budowania zespołu pracowniczego powinniśmy stworzyć odpowiedni ekosystem dla jego funkcjonowania. Trudno przecenić znaczenie odpowiedniego otoczenia organizacyjnego. Na co zatem powinno się zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?