Czy wypłacać premię jeśli wynik finansowy jest negatywny?

Jedna z konsultowanych przeze mnie firm zwróciła się z zapytaniem, czy należy wypłacać premie roczne oraz zaległe kwartalne menadżerom, jeśli wynik finansowy organizacji jest ujemny.
To pytanie przypomina mi dyskusję jaka toczyła się ponad rok temu w jednym z największych zakładów produkcyjnych w Polsce, będącego częścią światowego giganta - niewątpliwego lidera w swojej branży. Zgodnie z regułami - elementem pakietu menadżerskiego była premia roczna, uzależniona od realizacji celów na danym stanowisku. Niestety - wszechobecny kryzys dotknął także i te branżę, stąd wynik finansowy wiązał się z gigantyczną stratą. 
Organizacja zdecydowała się jednak na wypłatę premii, gdyż pacta sunt servanda - jeżeli zawarliśmy umowę i choćby była ona niekorzystna - należy jej przestrzegać. Poza tym, w biznesie podobnie jak w medycynie - operacja może się udać, ale pacjent może nie przeżyć. Menadżer wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, działając zgodnie z tzw. pragmatyką zarządczą - może nie osiągnąć zakładanych efektów, choć wypełnił swoją rolę wzorowo.

Trzeba także pamiętać, iż tak jak wynik ekonomiczny jest jednym z parametrów oceny pracy managementu, tak samo jakość pracy managera jest jedną ze składowych wpływających na wynik ekonomiczny. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, kiedy przedsiębiorstwa działają pod "presją kryzysu" i niektóre z nich właśnie kryzysem uzasadniają podejmowane posunięcia, które są nieuczciwe w stosunku do pracujących w nich pracowników.

W mojej opinii, jeżeli specjalista wykonał to, do czego się zobowiązał to powinien zostać wynagrodzony zgodnie z umową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz