Jak samodzielnie ocenić kondycję zespołu?


Jedna z ostatnich rozmów z klientem:

Wie pan co, my w sumie nie potrzebujemy imprez integracyjnych - to tylko strata czasu i pieniędzy. Integracyjne wyjazdy powodują, że pracownicy zbyt chętnie wymieniają się informacjami, co może nie być korzystne dla firmy, te imprezy motywacyjne przynoszą więcej szkody niż pożytku...

Sympatyczny znaczy gorszy?

Zgodnie z badaniami B. Miller'a (Nice Teams Finish Last, 2010) możemy wyróżnić trzy typy "osobowości zespołu". Warto się zapoznać z tą charakterystyką.

 

Kiedy należy zorganizować warsztat z zakresu budowanie zespołu?

Odpowiedź wydaje się prosta - wtedy kiedy nie działa. Może się jednak okazać, iż zorganizowanie warsztatu w tym momencie może zakończyć się diagnozą, iż nie warto starać się na siłę scalać zespołu, gdyż i tak nie będzie działał efektywnie.

Czy wiesz ile masz mózgów?

Naukowcy są zgodni, iż nasz mózg składa się z dwóch wyspecjalizowanych półkul, które można traktować jako dwa oddzielne mózgi :-) 
Każda z nich ma bowiem swoją specjalizację.

Lewa półkula jest logiczna, racjonalna, analityczna, matematyczna, werbalna (odpowiada za mowę), liniowa, będzie widziała szczegóły miast obrazu globalnego.
Prawa półkula jest intuicyjna, syntetyzująca, wyobrażeniowa, twórcza, wizualna, przestrzenna, muzyczno-tonalna, widzi ogół.


Wolniej znaczy szybciej

Oddaje cześć jednemu z moich mistrzów jakim był Jose Silva - twórca Metody Silvy. Na organizowanych przez niego kursach na całym świecie można nauczyć się lepszego wykorzystania swojego umysłu. To właśnie z jego metody oraz stworzonej nauki - psychoorientologii - czerpią kolejni. 
Dziękuję!

Powszechną stała się dziś wiedza, iż nasz mózg może pracować na różnych poziomach, oznaczonych literami alfabetu greckiego. Po krótce omówię te poziomy.