Kiedy należy zorganizować warsztat z zakresu budowanie zespołu?

Odpowiedź wydaje się prosta - wtedy kiedy nie działa. Może się jednak okazać, iż zorganizowanie warsztatu w tym momencie może zakończyć się diagnozą, iż nie warto starać się na siłę scalać zespołu, gdyż i tak nie będzie działał efektywnie.


Jeżeli zaobserwujesz w swoim zespole któreś z poniższych zjawisk: 
  • krytyka i tłumienie cudzych pomysłów, przerywanie innym podczas komunikacji,
  • niesłuchanie innych lub dominowanie w dyskusji,
  • atakowanie oraz obrona swego stanowiska za wszelką cenę,
  • lansowanie siebie,
- to przysłowiowy ostatni gwizdek na warsztat z powyższego zakresu.

Warto zacząć od szkolenia podstawowego, które będzie wiązało się z diagnozą sytuacji. Zobacz tutaj. Jest to podstawowe, intensywne szkolenie z zakresu budowania zespołu, które składa się zarówno z warsztatu merytorycznego, jak i zajęcia outdoor. Szkolenie może obejmować w szczególności:
  • trening umiejętności współpracy,
  • poznanie uwarunkowań skutecznej współpracy,
  • trening umiejętności komunikowania się,
  • trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych,
  • trening metod grupowego rozwiązywania problemów.
Zleceniodawca otrzymuje raport opisujący kondycję zespołu, zawierający propozycje możliwych działań zmierzających do zwiększenia spójności oraz efektywności zespołu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz