Steve JOBS

Dziś zaskoczyła nas wszystkich wiadomość o śmierci jednego z największych wizjonerów naszych czasów - Steve Jobs'a. W 2005 roku
podczas przemówienia wygłoszonego do studentów Stanforda stwierdził:

"nie zależy mi na tym, by zostać najbogatszym człowiekiem na cmentarzu. Pójść spać, mogąc powiedzieć, że zrobiło się coś cudownego – to jest dla mnie ważne".

Dziś, kiedy go zabrakło Jabłuszko będzie musiało się zmienić, acz czerpiąc z mądrości fundatora - będzie zawsze na drodze doskonałości.
Takie chwile dają szczególne prawo do zadumy nad cechami dobrego lidera, nad koniecznymi umiejętnościami - jakimi powinien wykazywać się w codziennej praktyce menadżer. W czasie naszych spotkań biznesowych zadawaliśmy to pytanie naszym klientom - osobom mającym pozycję lidera w swoich branżach. Dało nam to możliwość wyszczególnienia dziesięciu głównych wyznaczników.

1. wizja rozwoju własnego, a także organizacji którą kieruję - także umiejętność powiązania celów osobistych z celami organizacji. Wizja daje motywację, ale także wpiera naszą konsekwencję w działaniu.

2. znajomość i stosowanie skutecznych zasad zarządzania zespołem - co wydaje się być oczywistym, acz niestety jest dalej rzadko spotykane. Jeden ze znanych mi pseudo-liderów stwierdził, iż "mądrość obiecać - głupota dać" - dlatego jest nieuczciwy w stosunku do pracowników i nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. A przecież zasad uczciwości jest podstawą każdej efektywnej relacji międzyludzkiej.

3. umiejętności interpersonalne oraz dobra komunikacja - można mieć bogatą wiedzę, a także słuszną wizję rozwoju, ale jeśli nie będziemy umieli ich przekazać naszych ludziom - nie mamy szans na osiągnięcie sukcesu.

4. umiejętność zastosowania właściwego stylu przewodzenia - nieuczciwość wspomnianego lidera powodowała, iż nie był w stanie zaufać żadnemu ze swoich menadżerów. I tak to niestety jest, iż złodziej będzie w każdym innym widział także złodzieja. W organizacji - szczególnie w tak trudnych czasach - trzeba wiedzieć kiedy stosować rządy twardej ręki, a kiedy należy odpuścić i dać wytchnienie.

5. dbałość o wspólne interesy i wartości - które najpierw należy zdefiniować. Szczególne znaczenie mają tutaj wartości, gdyż ich znajomość pozwala nie tylko określać, ale trzymać się właściwego kursu.

6. cierpliwość, wytrwałość, upór w dążeniu do wyznaczonych celów - także wtedy, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli - a nawet świat się wali. tu znowu pozwolę sobie zacytować Jobs'a, który po wyrzuceniu z Apple stwierdził, iż "było to trudne do przełknięcia lekarstwo, ale chyba pacjent go potrzebował. Czasami życie uderzy cię cegłą w głowę. Nie trać wiary. Jestem przekonany, że jedyną rzeczą, która dawała mi siłę, by iść ciągle naprzód, było to, że kocham to, co robię".

7. zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi - których oczywiście jest co niemiara. Współczesny lider jest otoczony grupą interesariuszy, mających często sprzeczne interesy. Trzeba zatem umieć działać pod presją i godzić sprzeczności.
8. umiejętność tworzenia atmosfery szczerości i otwartości - bez zakulisowych gierek, które tylko marnując naszą energię. Wspomniany pseudo-lider stosował zasadę skłócania wszystkich ze wszystkimi - gdyż sprawiało mu to nie tylko przyjemność, ale dawało także poczucie władzy.

9. poczucie własnej wartości oraz pewności siebie - jeśli mam prowadzić innych, muszę mieć w sobie to coś, coś co da mi do tego prawo.

10. posiadanie potrzeby zdobywania wiedzy i nowych kwalifikacji - menadżer musi się uczyć przez całe życie, gdyż inaczej może się okazać, iż jego mapa nie odpowiada rzeczywistości, w której żyje. A to naraża nie tylko na śmieszność, ale przede wszystkim na niebezpieczeństwo wprowadzenia organizacji w przepaść.

Ten dekalog nie zamyka oczywiście listy cech i umiejętności dobrego lidera - wyznacza natomiast na pewno pewne standardowe minima.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz