Mapa nie jest terenem

Każdy, kto ma możliwość korzystania ze zdobyczy techniki jakim niewątpliwie jest nawigacja satelitarna zgodzi się z tym, iż świat prezentowany w urządzeniu jest tylko pewnym niedoskonałym odwzorowaniem rzeczywistości. Jeśli cofniemy się parę wieków w przeszłość to możemy się
zapoznać z poglądami jednego z najwybitniejszych filozofów Platona (427-347), który do opisu świata posłużył się alegorią jaskini. Według niego ludzie nie widzą świata takiego jakim jest, widzą tylko jego niedoskonałe odwzorowanie - tak jak ludzie siedzący w jaskini widzą cienie rzucane na ścianach...

W XX wieku wybitny uczony polskiego pochodzenia Alfred Korzybski stwierdził, iż "ludzie orientują się według własnych map poznawczych, czyli osobistego modelu świata, a nie świata jako takiego". Bo też świata jako takiego przecież nie ma - tym samym nikt nie jest obiektywny.

Przypomnij sobie jak z rozmawiałeś ze znajomym o potrawie w restauracji. Jeśli zadałeś mu pytanie "czy ta potrawa jest dobra?" - to jaką informację w gruncie rzeczy otrzymałeś. Jeśli jeszcze dodatkowo wyrobiłeś sobie opinię na jej temat, samemu jej nie próbując - to mamy pewien problem. Każdy z nas jest bowiem unikalny, dlatego też w wyjątkowy sposób ocenia świat który go otacza.

Przyjęcie takowego założenia pozwala inaczej spojrzeć na wszelkiego rodzaju dysputy czy kłótnie. Jeśli uznamy inność opon enta może się okazać, iż choć mogą się różnić - to istnieje wiele prawd na dany temat. Dlatego, aby lepiej komunikować się z innymi powinniśmy być bardziej elastyczni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz