Czy Twoja Firma działa etycznie?

Wydawałoby się, iż wystarczy, aby firma była w stanie spełnić oczekiwania klientów - zapewnić odpowiednie produkty czy też usługi - aby mogła spokojnie myśleć o swojej przyszłości. 
Nic bardziej błędnego. Od współczesnych organizacji oczekujemy czegoś więcej - a mianowicie etycznej działalności.
Cóż z tego, jeśli przedsiębiorstwo będzie przynosiło zysk i dawało zatrudnienie, jeśli równocześnie będzie na przykład niszczyło środowisko naturalne? Oceniając "etyczność organizacji" powinniśmy wziąć pod uwagę trzy aspekty.

Pierwszy to wewnętrzny aspekt prowadzonej działalności i dotyczy pracowników.
Będziemy zatem zwracali uwagę, jak są traktowani pracownicy - czy otrzymują godne wynagrodzenie, czy są traktowani z szacunkiem, czy mają możliwość rozwoju, czy firma wywiązuje się ze złożonych wcześniej obietnic. Warto tu wspomnieć na negatywny przykład jednej z firm sektora dystrybucji materiałów budowlanych, której właściciel stosuję zasadę "mądrość obiecać, głupota dać". 
Etycznie działająca firma tworzy przyjazne stanowisko pracy - nie wystarczą tylko puste deklaracje w ogłoszeniach rekrutacyjnych, czy na stronie internetowej typu (cytując za zakładką kariera), iż firma zapewnia ciekawą pracę w młodym dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze, możliwość stałego rozwoju i poszerzania wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności handlowych, motywujący system wynagrodzenia i świadczeń socjalnych. Byli i obecni pracownicy wiedzą, iż premie są obcinane, świadczeń socjalnych nie ma, miast tego w organizacji panuje mobbing w czystej postaci.
Oczywiście takie traktowanie pracowników nie tylko nie przekłada się na efektywność pracy, ale także nie kształtuje pozytywnego wizerunku.

Drugi aspekt dotyczy relacji z klientem zewnętrznym.
Będziemy zatem zwracali uwagę, w jaki sposób firma traktuje swoich kontrahentów. Czy terminowo realizuje swoje zobowiązania, czy dotrzymuje terminów, czy jest uczciwa w zakresie polityki cenowej. Dużo organizacji zapomniała, iż dobra strategia handlowa to taka, z której korzyści czerpią wszyscy interesariusze - czyli dostawcy i klienci. Nieuczciwość w tym zakresie działa na krótką metę.

Ostatnim, najszerszym aspektem będą relacje z otoczeniem zewnętrznym organizacji
CSR (z angielskiego - corporate social responsibility) jest coraz popularniejszym hasłem. Firma odpowiedzialna społecznie to firma która stanowi znaczący pozytywnie element społeczności lokalnej. Z uznaniem będziemy patrzyli na firmy, które sponsorują lokalne kluby sportowe, są mecenasami sztuki, czy też w inny sposób wspierają społeczności na terenie swojej działalności.

Wspomniane wyżej aspekty etycznej działalności są możliwe do urzeczywistnienia tylko i wyłącznie dzięki światłemu przywództwu, którego niestety brakuje. Zamiast odpowiedzialnego patrzenia w przyszłość mamy wszechobecną pogoń za wzrostem dynamiki sprzedaży, za zyskiem. I tu także należy przypomnieć klasyka biznesu, który wiele lat temu nauczał, iż celem firmy jest przetrwanie, a zysk jest jedynie okresową nagrodą dla najbardziej wytrwałych. Organizacja nieetyczna na przetrwanie nie zasługuje.


Zachęcam do lektury artykułu autorstwa Sebastiana Hejnowskiego pod tytułem "Rachunek z fair play", który ukazał się ThinkTank nr 3/2011.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz