Idealny handlowiec


Pomóż nam zbudować idealnego handlowca.
Jesteś handlowcem - wskaż cechy, które pomagają osiągać sukcesy w Twojej pracy.
Jesteś klientem - wskaż cechy, które powodują iż dobrze Ci się kupuje.

Poniższa mapa powstała podczas szkoleń:

Motywacja 3.0 w praktyce (D. H. Pink, Drive kompletnie nowe spojrzenie na motywację)

Każdy z nas zna słowo "motywacja" i pewnie będzie w stanie podać wiele jego desygnatów. Ten ma motywację, tej jej nie ma... Motywacja - szczególnie w obecnych trudnych czasach - nabiera znaczenie pierwszoplanowego. I to nie tylko w życiu osobistym, ale i w życiu organizacji.