Motywacja 3.0 w praktyce (D. H. Pink, Drive kompletnie nowe spojrzenie na motywację)

Każdy z nas zna słowo "motywacja" i pewnie będzie w stanie podać wiele jego desygnatów. Ten ma motywację, tej jej nie ma... Motywacja - szczególnie w obecnych trudnych czasach - nabiera znaczenie pierwszoplanowego. I to nie tylko w życiu osobistym, ale i w życiu organizacji.

Zupełnie nowe spojrzenie na to zagadnienie znajdziemy w książce D. H. Pink'a pod tytułem "Drive kompletnie nowe spojrzenie na motywację". Odpowie ona na pytanie, dlaczego dotychczasowe sposoby motywowania nie działają, ale także przedstawi bogate instrumentarium dla każdego menadżera, który chce zwiększyć efektywność swojego zespołu.

Lektura tej książki potwierdziła moje obserwacje w temacie motywacji. Przerażające, jak wielu polskich szefów dalej stosuje metody motywowania pochodzące z zeszłego wieku i dziwi się, iż nie działają. Zapraszam równocześnie na moje szkolenia w tym temacie. Dają one praktykom możliwość poznania kolegów po fachu i uzupełnienia wiedzy o tę - najnowszą, udokumentowaną, ale jeszcze nieznaną powszechnie.