Dajesz marchewkę - nie działa, tym bardziej użycie kijka, gdyż....

Aby to odpowiedzieć na to pytanie trzeba poznać paradygmaty trzeciej generacji systemów motywacyjnych (Motywacja 3.0). W internecie możemy znaleźć wyniki eksperymentu Karla Dunkner'a. Poddani badaniu mieli za zadane przymocować do drewnianej ściany świecę - mając do dyspozycji pineski oraz zapałki - świecę w ten sposób, aby nie kapał na nią wosk.
Oczywiście zadanie nie wydaje się zbyt trudne, zaś liczy się w nim kreatywne myślenie. Badani zostali podzieleni na dwie grupy - jedna została poinformowana, iż będzie liczony czas, aby ustalić średnią ilość czasu potrzebnego do wykonania zdania; druga grupa miała otrzymać gratyfikację materialną w zależności od szybkości wykonania zadania.


Która z grup szybciej rozwiązała problem?
Grupa, która rozwiązując zadanie liczyła na nagrody - była gorsza średnio o 3,5 minuty.

Dostępne są wyniki wielu badań, które pokazują, iż nagrody materialne nie zawsze są skutecznym motywatorem, a czasem wręcz szkodzą. Oznacza to, iż liderzy biznesu stojący na czele organizacji muszą poszukiwać bardziej wyrafinowanych metod motywowania zespołów pracowniczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz