Era Facebook'a

Sieci społecznościowe w biznesie (i nie tylko w nim) odgrywają coraz poważniejszą rolę. Zakorzenienie się Internetu w naszym życiu, a w raz z nim największego portalu społecznościowego jakim jest Facebook, wpłynęło na objęcie nowoczesną komunikacją marketingową kolejnych sfer naszego życia. Odnaleźć ją możemy już nie tylko na w działaniach przedsiębiorstw, ale także partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych, organizacji i stowarzyszeń, wojska, policji i organów ścigania, czyli wszędzie tam, gdzie konieczne staje się pozyskanie przychylności społeczeństwa, gdzie od tej przychylności zależy - być albo nie być. Dlatego warto zapoznać się z tą książką. W niej - w jasny i klarowny sposób zostanie ukazany nam świat Facebook'a, a im lepiej go zrozumiemy, tym efektywniej go będziemy wykorzystywać. Polecam!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz