Język ciała regionalnych polityków
Kto według Was wypadł najlepiej?

 
Wojewoda?

 
Marszałek?


Prezydent?