Jakie są dwa główne wyznaczniki szkoleń z zakresu budowania zespołu?

Szkolenia z zakresu budowania zespołu stają się coraz popularniejsze w naszym kraju. Przybierają one różne formy - od tych prowadzonych w sali szkoleniowej i mających postać tradycyjnego warsztatu - do tych oparty o zajęcia typu outdoor. Często szkolenia łączą obie formy - warsztat merytoryczny oraz trening outdoor'owy, dzięki czemu uczestnicy mogą w praktyce przetrenować "w terenie" wiedzę nabytą na sali szkoleniowej.

Rozwój zespołów wydaje się mieć kardynalne znaczenie w organizacjach, które swój sukces na ich skuteczności opierają. Tym bardziej zatem należy zwrócić uwagę na to, aby odbywał się on na dwóch płaszczyznach - budowanie relacji międzyludzkich oraz zdolności osiągania zamierzonych celów.

Relacje międzyludzkie to płaszczyzna, która pokazuje klimat panujący w zespole, jego atmosferę. Wpływa ona w sposób wymierny na motywację, zaangażowanie oraz jakość pracy. Niemniej, jeśli skoncentrujemy się na szkoleniu tylko na tej płaszczyźnie możemy doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy będą siebie lubić i ufać sobie wzajemnie - ale zespół nie przyniesie żadnych wymiernych korzyści dla organizacji, będzie zaś generował tylko koszty swojego istnienia.

Ważnym jest zatem pamiętanie także o zdolności zespołu do osiągania założonych celów i realizacji powierzonych zadań. Jeśli natomiast skupimy się tylko na tym aspekcie - osiągniemy efekt na krótką metę - będziemy mieli grupę ludzi, z których każdy szybko i sprawnie robi, to co niego należy. Członkowie takiej grupy nie będę przepadali za sobą, a w perspektywie za swoją pracą - będą robili tylko to, za co mają płacone. Taki zespół prawdopodobnie szybko się wypali i straci zapał. Nie będzie potrafił także przejść przez zawirowania i kryzysy, w które szczególnie obecnie obfituje nasza gospodarka. Będzie brakowało mu wewnętrznej motywacji.

Dlatego decydując się na szkolenie z zakresu budowania zespołu warto upewnić się, czy jego program obejmuje rozwój na dwóch wspomnianych płaszczyznach. Takie szkolenia dla Twojej organizacji zapewnia lider rynku - firma BARTBO, którą serdecznie polecam.

Wykorzystano: R. Szczepanik, Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team buildning i wypraw incentive, Gliwice 2013.