Bezużyteczne emocje - wina i niepokój

A dlaczego bezużyteczne - bo nie zmienią niczego - po prostu! Dobrze wyjaśnia to W. Dyer - "poczucie winy powoduje, że marnujesz dane ci chwile w teraźniejszości, trwając w niemocy z powodu zachowań z przeszłości, a niepokój jest mechanizmem, który podtrzymuje twoją niemoc w teraźniejszości obawą, co się może wydarzyć w przyszłości, a nad czym nie masz zazwyczaj kontroli". I dodaje - "jeśli uważasz, że trwając odpowiednio długo w złym samopoczuciu i niepokoju zmienisz wydarzenia minione lub przyszłe, to mieszkasz na innej planecie, z innym system wartości" (Pokochaj siebie, s. 124).