Andrzej Batko - cześć Twej pamięci!

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Andrzeja Batko - ojca NLP w Polsce. Był mistrzem i nauczycielem dla wielu, jeszcze większej liczbie osób pomógł. To nieodżałowana strata oraz pustka, którą trudno będzie zapełnić.
Odpoczywaj w pokoju - cześć Twej pamięci!