Zobacz jak prosto oszukać nasz mózg

Stara mądrość ludowa mówi, iż punkt widzenia od punktu siedzenia zależy. Ten film pokazuje dobitnie jakim złudzeniom ulegamy. A to wszystko przez niedoskonałość naszych zmysłów.
Ciekawe...

 

Tak na zakończenie... a może na początek

Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań, tego co się wydarzyło. To także czas snucia planów na przyszłość.

A więc po kolei.
Choć nie był łatwy (ale dawno takiego nie było), to był to jednak dobry rok. Dużo się w nim działo rzeczy, niezależnie od oceny czy dobrych czy złych. Na pewno mogę go ocenić na wielu płaszczyznach.

Budujemy efektywny zespół

W swojej pracy zawodowej spotykam się z menadżerami z różnych poziomów organizacji, którzy w większości deklarują wielkie znaczenie efektywnego funkcjonowania zespołów. Z pozoru wszystko wydaje się właściwe - lider, który chce posiadać zgrany zespół pracujący dla organizacji... Niestety - rozczarowanie przynosi rozmowa ze wspomnianymi pracownikami - członkami zespołu.


Wizyta w schronisku dla zwierząt

Dziś odwiedziliśmy Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie by zawieść w prezencie karmę dla psów i kotów. Ale, aby nie było za prosto obszedłem całe to miejsce, wzdłuż klatek... to straszne miejsce. Tak, wiem iż zwierzęta mają opiekę i super jest to, iż mnóstwo ludzi przychodzi, aby z pieskami pójść na spacer. Ale wystarczy spojrzeć w oczy tych, co w klatach siedzą, co są tam od 8 lat na przykład. W oczach widać brak nadziei. Przykra jest starość bez własnego domu i kochającej rodziny.
Ze swojej strony każdy może pomóc choć trochę. Oprócz karmy, którą nabyli moi Rodzice - ja przelałem sumkę na kontro Stowarzyszenia, które prowadzi schronisko. Dodatkowo przekaże im 1% swojego podatku w rozliczeniu rocznym, do czego serdecznie zachęcam.
A jeśli Ty masz taką możliwość - odwiedź zwierzęta - by przywrócić nadzieję.
Jeśli możesz wspomóc swoją pracą jako wolontariusz czy choćby grosikiem - to także warto!

10 życiowych mądrości do przemyślenia

Taka chwila świątecznej refleksji. Warto zastanowić się, przemyśleć, może też dodać parę własnych zasad pamiętając o tym, iż życie to nie próba generalna, nie będzie powtórki. Dobrze wyraziła to Wisława Szymborska w swoim wierszu pisząc, iż "zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyn".

Nie oczekuj życia wolnego od chorób. Jeśli nie doświadczysz cierpienia, nie oprzesz się pokusie arogancji i niemoralności. Dlatego powinieneś myśleć o swojej chorobie jako dobrym środku, by się zeń uczyć.

Boże Narodzenie chrześcijańskie?

Urodziny Jezusa czy Słońca?
Przez kilka wie­ków po na­ro­dzi­nach Chry­stu­sa Bo­że­go Na­ro­dze­nia nie ob­cho­dzo­no w ogóle. Pod ko­niec grud­nia hucz­nie świę­to­wa­li za to Rzy­mia­nie, a także ludy Bar­ba­ri­cum. Wraz z wpro­wa­dze­niem wol­no­ści wy­zna­nia dla chrze­ści­jan w 313 r. ich ro­sną­ca rze­sza za­czę­ła in­kor­po­ro­wać do swo­ich wie­rzeń świę­ta, które ob­cho­dzi­li ich przod­ko­wie lub są­sie­dzi. Z cza­sem tra­dy­cje po­gań­skie i chrze­ści­jań­skie prze­mie­sza­ły się, two­rząc współ­cze­sne Boże Na­ro­dze­nie.

Modelowanie przyszłości - świetny prezent pod choinkę

Trochę to trwało, ale w końcu dokończyłem tę książkę. I serdecznie ją polecam. To tak na prawdę świetna instrukcja obsługi szczęśliwszego życia - krok po kroku.

Powróćmy do źródeł, zacznijmy od Sekretu

Od tego filmu wiele się zaczęło. to właśnie w nim dobitnie przedstawiono jak działa prawo przyciągania i że jakość naszych myśli ma znaczenie dla jakości naszego życia. Film jest dostępny w wielu miejscach, można go także obejrzeć tutaj:


Kolęda dla nieobecnych

 
A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią sie cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.