Podstawowe zasady zarządzania ludźmi z własnej praktyki

Jako menadżer liniowy, trener oraz konsultant z doświadczeniem w różnych organizacjach i na różnych poziomach w swoich notatkach gromadzę różne przepisy na sukces. Dostarczają mi je klienci i współpracownicy, ale także tworzę własne uogólnienia w tym temacie. Lista nie jest zamknięta, główne zaś jej punkty brzmią:

 • precyzyjnie formułuj jakie wyniki są przez Ciebie oczekiwane i upewnij się, że zostałeś zrozumiany - wydanie samego polecenia, wytyczenie celów może nie wystarczyć. Każdy z nas funkcjonuje w swoim własnym świecie, każdego z nas percepcja jest inna,
 • udzielaj feedback'u - informacja zwrotna odgrywa pierwszorzędne znaczenie w budowaniu poprawnych relacji w organizacji - osiągnięcia powinny być doceniane, zaś błędy wskazywane. Robić to oczywiście należy umiejętnie,
 • warto zadbać o najlepszych czy najcenniejszych pracowników organizacji - nawet jeśli wydaje się, iż wszystko działa poprawnie i zarówno pracownik, jak i pracodawca są zadowoleni - należy pamiętać, iż głównymi filarami dobrze funkcjonującej organizacji są właściwi pracownicy,
 • pomagaj ludziom w usprawnianiu ich samych - jeśli uważasz, że pracownicy powinni się douczyć, dokształcić, podnieść kwalifikacje, stać się bardziej wydajnymi - pomóż im wejść na drogę rozwoju,
 • stwarzaj szanse na rozwój - nie blokuj swoich podwładnych w obawie, iż będą lepsi od Ciebie, czy też odejdą z organizacji po zdobyciu kompetencji. Jeśli nie rozwijamy się permanentnie to stoimy w miejscu, a to oznacza, iż świat nas przegania,
 • miej zaufanie do współpracowników - jeśli nie możesz im zaufać, to nie powinieneś z nimi pracować,
 • promuj dzielenie się pomysłami - stwarzaj atmosferę kreatywnego działania, w ten sposób rodzą się wielkie projekty,
 • informuj, zapobiegaj domysłom - niezależnie od tego, czy w firmie dzieje się dobrze czy źle - pracownicy powinni otrzymywać informacje, które dotyczą ich pracy,
 • słuchaj - no właśnie, wsłuchaj się w to, co "piszczy" w organizacji, bądź otwarty na rozmowę, ludzie sami dostarczą Ci potrzebnych informacji zarządczych,
 • nagradzaj i karaj adekwatnie - nie warto postępować w myśl zasady - raz źle zrobiłem - krzyczeli wciąż na nowo, zrobiłem dwakroć dobrze - nie padło ni słowo".
 • ...
Co byś dopisał do tych zasad?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz