Jak skutecznie rozwijać kompetencje?

Na początku chciałbym zaznaczyć wyraźnie, iż to właśnie my sami jesteśmy największymi interesariuszami naszego rozwoju osobistego. To właśnie my mamy w tym największy interes. Dlaczego? Bo dzięki większym kompetencjom żyje się nam lepiej. Badania pokazują, iż osiągamy bardziej wymierne sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. Dlatego warto do tego procesu podejść umiejętnie.


Jakie kompetencje miękkie warto rozwijać?

Oczywiście ich katalog nie jest zamknięty. Te podane poniżej zdają się mieć charakter uniwersalny.
 

Asertywność - umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli, opinii, decyzji i życzeń w bezpośredni, skuteczny sposób, nie naruszając przy tym godności drugiej osoby.
 

Autoprezentacja - umiejętność budowania pozytywnego wizerunku w oczach innych osób.

Jak zmiania się model kariery?

Rynek pracy nieustannie się zmienia i staje się coraz bardziej wymagający. Jest to szczególnie zauważalne w krajach o stosunkowo wysokim bezrobociu (rynek pracodawcy), gdzie to pracownik musi zawalczyć o dobre miejsce pracy. Globalne wpływy na lokalne gospodarki, światowe kryzysy i załamania, a także inne wpływy nieustannie kształtują rynek pracy.
Co zatem zmienia się w organizacjach?Jakie są główne korzyści z coachingu?

Coaching to niezwykle skuteczna metoda rozwoju osobistego. Przynosi korzyści zarówno dla danej osoby, która uczestniczy w procesie, ale także dla organizacji.
Dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie?

Kompetencje to wiedza, umiejętności, cechy osobowości, doświadczenie, postawy i zachowania w procesie pracy. Warto, aby odróżniać je od kwalifikacji - te zaś bowiem obejmują wiedzę i umiejętności (ewentualnie doświadczenie).
Kompetencje powszechnie dzieli się na miękkie i twarde.O co trzeba zadbać, aby coaching był skuteczny?

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań można uznać coaching za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju osobistego oraz zawodowego.·        
Aby jednak był on skutecznym narzędziem musi zostać spełnionych szereg zasad. Chciałbym skoncentrować się na czterech z nich, choć oczywiście ich katalog nigdy nie będzie zamknięty, a praktycy coachingu oraz klienci będą dopisywali kolejne.