Po pierwsze - nie demotywuj!

Ostatnio odbyłem arcyciekawe spotkanie z prezesem jednego z największych lokalnych przedsiębiorstw. Tematem przewodnim naszej rozmowy była motywacja, a właściwie jej brak w zespole. Pan prezes zamówił cykl szkoleń dla pracowników na różnych poziomach organizacji i zapytał:

Na dzień internetu

Człowiek, będąc istotą społeczną pragnął komunikacji z innymi ludźmi. Pierwsze środki komunikacji opierały się na przekazie prostych, jednoznacznych sygnałów – np. dymnych. Wydawać by się mogło, iż masowa komunikacja jest zdobyczą współczesnych czasów, warto jednak zauważyć, iż od zarania cywilizacji, od momentu pojawienia się homo sapiens, towarzyszy ludziom chęć pozostawania w kontakcie z innymi. Ze względu na możliwość przemieszczania się i odległość przestrzenną człowiek poszukiwał metod komunikacji, które umożliwiałyby przekazywanie informacji na odległość.