Nowy paradygmat kariery

Kiedy rozpoczynam prace z nowym klientem w zakresie coachingu kariery pierwszą najważniejszą kwestią jest przyjrzenie się jego sposobowi myślenia o karierze. Często bowiem okazuje się, że klient jest osadzony w realiach minionych czasów.


W mojej opinii, kiedy mówimy o współczesnej karierze, powinniśmy rozważyć następujące kwestie.

1. kariera to inwestycja
Realizacja kariery wymaga inwestycji ze strony zainteresowanego w proces kształcenia i rozwój zawodowy. Inwestycją ta może być związana z wydatkiem finansowym, ale nade wszystko z czasem jaki należy poświęcić procesowi zdobywania kompetencji. Inwestycja ta jest konieczna, jeśli chcemy być konkurencyjny na rynku pracy. Niemniej - warto zadbać, aby inwestycja ta była przemyślana.

2. strategia budowania kariery
Współcześnie coraz częściej korzystamy ze strategicznego, długofalowego budowania swojej drogi zawodowej. Zatem celowo zdobywamy określone kwalifikacje, dokonujemy obserwacji ciągle zmieniającego się rynku pracy, aby być do niego dostosowanym, a także systematycznie uaktualniamy naszą autoocenę tak. Realizacja przyjętej strategii wymaga także konsekwentnego dążenia do założonych celów.

3. ciągłość
Współczesna kariera to droga nieustannych wyzwań, ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. To także droga podążania, a nawet przewidywania tendencji na rynku pracy.

4. spójność
Aby osiągnąć sukces zawodowy potrzebnym jest holistyczne myślenie o jednostce, zatem rozwój zawodowy nie może odbywać się w oderwaniu, czy też sprzeczności ze "światem wewnętrznym" - np. predyspozycjami zawodowymi, marzeniami, czy też tym, co sprawia przyjemność. Trudno mówić, że ktoś osiągnął pełny sukces jeśli osiągnął go w aspekcie zawodowym, zaś jego życie osobiste za tym nie nadążyło.

5. przejrzystość
Kariera musi być przejrzysta także dla tych, którzy mają potencjalnie z niej skorzystać. Bez jawności posiadanych kompetencji trudnym może okazać się ich sprzedaż na rynku pracy.

6. współpraca
Trudno wyobrazić sobie współczesna karierę bez umiejętności współpracy z innymi. Ten projekt wymaga umiejętności budowania sieci kontaktów. Zatem w rozwijanych kompetencjach warto zadbać o te społeczne, które pomogą budować relacje międzyludzkie.

7. autonomia
Każdy jest w pełni odpowiedzialny za własny rozwój jako jednostka autonomiczna. Sam podejmuje decyzje np. co do strategii zdobywania kwalifikacji, sam tez ponosi ich konsekwencje.

8. globalizm
Planując karierę musimy uwzględniać nie tylko lokalny, czy regionalny rynek pracy. Musimy także mieć baczenie na to, co zadziewa się na rynku globalnym. Zmiany globalne niezwykle szybko wpływają na to, co lokalne w XXI wieku.

9. nieliniowość
Współczesne kariery przestają być liniowe. Przeczytasz o tym w moim poprzednim wpisie Niekonsekwencja w wyborze kariery?

10. holistyczność
Karierę należy rozpatrywać w szerszym kontekście całokształtu życia jednostki. Zatem czy daje możliwość zamanifestowania wszystkiego, co najlepsze w jednostce, a przy tym czy daje jej dobrostan.

Zapewne lista ta nie jest zamknięta. Niemniej, poruszenie już tych kwestii, często powoduje zdziwienie zainteresowanych. Dobrze jest znać aktualny paradygmat kariery, aby to właśnie w oparciu o niego budować swoją przyszłość.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz