O mnie

Witaj na moim blogu!

Jestem człowiekiem ciekawym świata, nastawionym na szeroko rozumiany rozwój. Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z działalnością operacyjna organizacji biznesowych na różnych poziomach organizacji. Posiadam doświadczenie zawodowe w obszarach takich jak: sprzedaży i obsługi klienta, rozwoju organizacji, administracji, rozwój kapitału ludzkiego oraz zarządzania. Odnoszę wymierne sukcesy w budowaniu wartościowych relacji ze wszystkimi interesariuszami organizacji – kierownictwem, klientami oraz współpracownikami. Posiadam doświadczenie w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej, dystrybucyjnej oraz edukacyjnej. Poszukuje nowych wyzwań oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Systematycznie podnoszę kwalifikacje oraz rozwijam kompetencje zawodowe tak, aby być coraz bardziej efektywnym. 

Moimi kluczowymi kompetencjami są:
  • tworzenie oraz zarządzanie sieciami sprzedaży oraz oddziałami operacyjnymi (handlowymi),
  • realizacja polityki personalnej (rekrutacje, szkolenia, motywowanie) oraz rozwój kapitału ludzkiego (szkolenia),
  • działalność w obszarach B2B oraz B2C,
  • opracowywanie programów szkoleń na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych oraz ich prowadzenie,
  • prowadzenie coachingów. 

Z wykształcenia jestem politologiem. Kierunek studiów wybrałem w pełni świadomie kierując się zainteresowaniami. Ze względu na chęć ciągłego rozwój, zainteresowania, zmieniającą się rzeczywistość oraz stawiane wyzwania systematycznie uzupełniam moja wiedzę. 

Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania biznesem i uzyskałem "Graduate Certificate In Business Administration" (International MPA/MBA Degree Program). Studia te dały mi możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej oraz dobrych praktyk biznesowych ze zdobytym doświadczeniem. 


Następnie ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menadżerskiego. Obszar związany z najcenniejszym kapitałem organizacji jakim jest kapitał ludzki jest dla mnie najciekawszym obszarem, wszak każdą organizację tworzą ludzie.


Aby uzupełnić wiedzę skończyłem następnie studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery uzyskując uprawnienia do wykonywania pracy doradcy zawodowego


Doświadczenie zawodowe rozpocząłem zdobywać już podczas studiów. Pracowałem jako szef biura poselskiego, trener oraz dyrektor biura regionalnego instytucji finansowej. Od początku mojej kariery uczyłem się zarządzania samodzielnymi jednostkami biznesowymi. Poznawałem także wszystkie obszary działalności nowoczesnych organizacji.

Moja droga zawodowa jest związana z różnymi organizacjami, także różnymi sektorami. Każde zaś stanowisko z odmiennym zakresem odpowiedzialności. Dało mi to dość bogate doświadczenie menadżerskie.

Pracę menadżera łączyłem z praca trenera, następnie coacha. W sumie to zawsze posiadałem "żyłkę nauczycielską" i lubiłem przekazywać wiedzę i dzielić się doświadczeniem. W tym obszarze działalności szczególnie cenną jest dla mnie wymiana doświadczeń. 

Nie tylko prowadzę szkolenia, ale także w nich uczestniczę. Było ich sporo. Niektóre z nich: specjalista ds. kadr i rekrutacji, profesjonalista employer brandingu, profesjonalny rekruter, zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim, NLP w biznesie, negocjacje handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, kurs marketingu i zarządzania, techniki sprzedaży, zarządzanie zespołem oraz rekrutacja, komunikacja i autoprezentacja, zarządzanie jakością.

Moje zainteresowania obejmują kilka obszarów. Pierwszym z nich jest wszystko związane z rozwojem potencjału kapitału ludzkiego organizacji. Do kolejnego zaliczę komunikację interpersonalną i masową, a także media społecznościowe. Następnie swój czas poświęcam szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu.

Pracuję jako wolontariusz w Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie oraz jestem członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze.

Jeśli jesteś zainteresowany moim aktualnym zawodowym CV możesz je pobrać tutaj.
Zapraszam także, aby zapoznać się z moim profile zawodowym na portalu Goldenline.pl.

W życiu warto kierować się swoim credo. Pierwsza zasadą, która jest wpisana w moim, brzmi:


Tylko raz przejdę tą drogą. Dlatego jeśli mogę zrobić coś dobrego lub okazać uprzejmość, muszę to zrobić teraz. Nie mogę tego odkładać, lub zaniedbywać, bo już nigdy nie przejdę tą samą drogą...

Zapraszam do kontaktu!

Michał Jan Bagiński
gsm: +48 533 761 026
mail: mjbaginski@gmail.com
skype: michaljanbaginski