Jak sprawić, aby pracownicy lubili swoją pracę?

Mój kolega i jednocześnie klient (średniej wielkości firma produkcyjna) zadał pytanie o znaczenie tak zwanej atmosfery w pracy. Stwierdził bowiem, iż czas kryzysu - choć tylko w delikatnym stopniu dotknął jego organizację, wpłynął znacznie na morale załogi.

Zacznijmy zatem od tego, iż należy zawsze pamiętać, iż tak zwana atmosfera w pracy to w sumie subiektywny obraz pracowników - ich postrzegania tych aspektów pracy, które mają największy wpływ na odczuwanie przez nich organizacji jako całości. Aby o nią zadbać trzeba pamiętać o wielu aspektach - ze względu na diagnozę tej organizacji - zwrócę uwagę na niektóre z nich.


Dla efektywnej pracy, ale także i dla dobrej atmosfery potrzebna jest przejrzystość - pracownik musi mieć poczucie, musi wiedzieć czego się od niego oczekuje i rozumieć, że jego praca wiąże się z szerszymi celami i zadaniami organizacji, w której pracuje. Mówiąc brutalnie - musi czuć, iż jest trybikiem w maszynie, ale ten trybik ma ważne znaczenie dla jej poprawnego funkcjonowania.

W polskich realiach zdarza się, iż firma - niczym agencja wywiadu - nie udostępnia pracownikom podstawowych informacji na temat swojej strategii. Zamiast właściwego zarządzania informacją wewnętrzną, które jest elementem właściwej strategii HR, jest w nich stosowana wobec pracowników instrukcja hodowli pieczarki (pracowników jak pieczarki należy trzymać w ciemności, raz na jakiś czas podsypać nawozem, jak wystawią głowę - ukręcić).

Najgorzej jest w organizacjach kierowanych przez właścicieli (założycieli), którym nierzadko brakuje kompetencji zarządczych - a ich osobisty wzrost nie koresponduje ze wzrostem zarządzanej przez nich organizacji. Tacy szefowie są zawsze przed wszystkimi - nie poświęcają dość czasu, aby zakomunikować pracownikom cele i wskazać kierunki działań - nie uważają, iż jest to istotne.

Podczas dobrze przeprowadzonej rozmowy rozwojowej, która odbywa się wraz z oceną okresową (tam gdzie takie narzędzie jest stosowane) pracownik powinien dowiadywać się o swoim miejscu w firmie oraz o oczekiwaniach organizacji względem jego osoby.

Pamiętajmy, iż szczególnie w polskich warunkach - gdzie uważa się, iż wpływ lidera na klimat organizacji jest znaczącą wyższy niż przeciętnie (pracownicy relacje z szefem umieszczają wysoko na liście priorytetów - należy zadbać o ich  odpowiednią edukację - ta inwestycja na pewno będzie opłacalną. W tym dziele warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Ja zdecydowanie polecam skorzystanie z usług Agencji Eventowej Bartbo, która dzięki specjalistycznym i unikalnym programom szkoleniowym, daje szansę na to, aby lider stał się rzeczywiście liderem, który potrafi właściwie zarządzać własnym zespołem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz