Lider w praktyce

Podczas spotkań coachingowych liderzy zadają pytania dotyczące właściwego stylu zarządzania własna organizacją. Za D. Goldeman'em (Inteligencja Emocjonalna) przypomnę, iż możemy wyróżnić następujące:
  • styl dyrektywny - w takiej organizacji nacisk jest położony na podporządkowanie się, rola pracownika jest wykonywanie dokładnych poleceń przełożonego,
  • styl wyznaczający wzorce - tutaj nacisk jest położony na wysoką jakość i zgodność ze wzorcem, pracownik powinien duplikować przyjęty wzorzec w praktyce,
  • styl wyznaczający kierunek - nacisk będzie kładziony na stworzenie i komunikowanie wizji, od pracowników oczekuje się podążania za liderem w wyznaczonym kierunku,
  • styl afiliacyjny - w nim nacisk jest kładziony na dobre relacje w zespole pracowniczym, unikanie konfliktów - pracownicy najcenniejszym kapitałem organizacji,
  • styl demokratyczny - koncentrowanie się na współpracy i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań,
  • styl kształcący - nacisk organizacji na rozwój pracowników i zachęcanie do próbowania róznych rozwiązań.
Który z nich jest najlepszy, który najefektywniejszy? 
To oczywiście zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, ale także od umiejętności i predyspozycji samego lidera. Warto odwołać się do badań Hay Group, które wykazały, iż liderzy o wysokich kompetencjach EQ wykorzystują minimum trzy różne style przywództwa.

Z badań, ale także i z osobistych obserwacji płynie wniosek, iż jakość stosowania oraz liczba stylów przywództwa, które są wykorzystywane, kształtują atmosferę w organizacji. Im więcej ich jest stosowanych, tym lepszy klimat w organizacji będziemy mogli zaobserwować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz