Czy wiesz ile masz mózgów?

Naukowcy są zgodni, iż nasz mózg składa się z dwóch wyspecjalizowanych półkul, które można traktować jako dwa oddzielne mózgi :-) 
Każda z nich ma bowiem swoją specjalizację.

Lewa półkula jest logiczna, racjonalna, analityczna, matematyczna, werbalna (odpowiada za mowę), liniowa, będzie widziała szczegóły miast obrazu globalnego.
Prawa półkula jest intuicyjna, syntetyzująca, wyobrażeniowa, twórcza, wizualna, przestrzenna, muzyczno-tonalna, widzi ogół.


Warto zauważyć, iż nas system szkolnictwa jest nastawiony na kształcenie lewej półkuli, dominuje uczenie myślenia logicznego, matematycznego, analitycznego. Zapomniano przy tym, iż myślenie genialne, wynalazczość i kreatywność to domena prawej półkuli naszego mózgu, która praktycznie nie jest kształcona poza szkołą podstawową. Daje się także zauważyć we współczesnym społeczeństwie, iż dzięki nowoczesnym mediom - które oddziałują na nas poprzez obraz - zanika umiejętność myślenia abstrakcyjnego czy też wizualizacji.

Dlatego też warto poznać metody, które będą rozwijały Twoją prawą półkule. Jej wykorzystanie może okazać się dopalaczem, który zadecyduje o sukcesie :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz