Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna wydaje się być tym czynnikiem sprawczym, który ma decydujące znaczenie w odnoszeniu przez nas sukcesów w życiu.W przeciwieństwie do inteligencji kognitywnej, która nie zmienia się przez całe życie - inteligencję emocjonalną możemy rozwijać, stając się lepszymi każdego dnia. 


Składają się na nią cztery umiejętności.
Dwie pierwsze dotyczą naszego "wnętrza", dotyczą nas samych:
  • samoświadomość to zdolność do prawidłowego odczytywania emocji i umiejętność rozpoznawania ich w momencie występowania, to sposób, w jaki reagujesz na poszczególne sytuacje i poszczególnych ludzi,
  • samokontrola jest umiejętnością wykorzystywania emocji w celu uzyskania odpowiedniego rezultatu, oznacza to panowanie nad swoim zachowaniem w każdej sytuacji i wobec każdego człowieka. 
Dwie kolejne do naszych relacji z innymi ludźmi, ze światem zewnętrznym, są to:
  • świadomość społeczna czyli umiejętność trafnego odczytywania emocji innych ludzi i prawidłowego rozpoznawania sytuacji, wiąże się ona z rozumieniem myśli i odczuć innych ludzi, nawet jeśli sami mamy na dany temat odmienne zdanie,
  • zarządzanie relacjami to zdolność rozumienia emocji (zarówno swoich, jak i innych ludzi) i wykorzystywanie tej wiedzy do budowania dobrych relacji z otoczeniem, umiejętność używania świadomości emocji do jasnej i przejrzystej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Przykładowy wynik testu może wyglądać następująco (w tym wypadku dotyczy M. Bagiński)    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz