Wszystkich nie zadowolisz, gdyż...

Jedną z poważniejszych przypadłości naszych czasów jest ciągłe poszukiwanie aprobaty innych. Zdajemy się przyglądać w innych jak w lustrze i oceniać wartość samego siebie i swoich czynów w zależności, od tego co w nim zobaczymy.
Wayne Dyer zauważa, iż "nigdy nie zdobędziesz aprobaty wszystkich dla wszystkiego, co robisz, ale jeśli będziesz traktował siebie jako kogoś wartościowego, nigdy nie popadniesz w depresję, jeśli ktoś cię nie zaaprobuje. Dezaprobatę należy traktować jako naturalną konsekwencję życia na naszej planecie, na której różni ludzie mają różne opinie (Pokochaj siebie, s. 100).