Moc coachingu - zestaw narzędzi

Jeśli zaczynasz przygodę z coachingiem możesz zainteresować się książką Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Warto skorzystać z drugiego wydania, gdyż zostało ono poszerzone w stosunku do pierwszego.
Cóż w książce?Dla mnie osobiście najbardziej wartościowym okazał się rozdział 4, gdyż traktuje on o popularnych narzędziach wykorzystywanych w coachingu. Każde z nich jest dość dokładnie opisane. Opis zawiera także praktyczne przykłady jego zastosowania.

Stosując przestawione w książce narzędzia dobrze pamiętać, iż "każdy człowiek dysponuje potencjałem niezbędnym do rozwiązania problemu, lecz może czasowo potrzebować pomocy z zewnątrz dla skutecznego wykorzystania swoich możliwości" (s. 96). Uznajemy tym samym, iż coachowany posiada wszystkie niezbędne zasoby, aby dokonać pożądanej przez siebie zmiany.
Opisane narzędzia mogą być łatwo łączone, aby osiągnąć pożądany cel.
Polecam!