Jak dokonać autoanalizy kompetencji?

Wspomniałem już, jak ważna jest autoanaliza naszych kompetencji, szczególnie kiedy chcemy wejść na ścieżkę rozwoju osobistego. Dzięki niej jesteśmy w stanie ustalić punkt startowy czy wyjścia, a także łatwiej określić pożądany kierunek dalszego rozwoju. Pomoże nam w niej analiza SWOT.


Nazwa techniki pochodzi od czterech angielskich słów. Technika SWOT polega na posegregowaniu informacji o samym sobie na cztery kategorie czynników strategicznych:
 • mocne strony (strengths),
 • słabe strony (weaknesses),
 • szanse (opportunities),
 • zagrożenia (threats).
Zróbmy zatem analizę w obszarze zawodowym. 
Czynniki, które poddamy analizie możemy podzielić na cztery obszary:


Co będziemy analizowali w naszych mocnych stronach?
 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia (kwalifikacje),
 • kompetencje twarde,
 • kompetencje miękkie
Przeciwwagę dla mocnych stron będą stanowiły nasze słabe strony, w który możemy uwzględnić:
 • brak doświadczenia zawodowego i praktyki,
 • brak celu zawodowego,
 • deficyt kompetencji twardych,
 • deficyt kompetencji miękkich,
 • brak umiejętności poszukiwania pracy,
 • negatywne cechy charakteru.
Analizie należy także poddać nasze otoczenie i uwzględnić szanse:
 • szanse na zatrudnienie, na przykład dzięki podniesieniu kwalifikacji,
 • region zamieszkania z niskimi poziomem bezrobocia, albo potrzebujący specjalistów z naszymi kompetencjami,
 • duża ilość pracodawców, którzy potrzebują pracowników z naszymi umiejętnościami,
 • dobrze rozbudowana siatka kontaktów.
Zidentyfikować także zagrożenia, do których mogą należeć:
 • wysoka konkurencja w danym zawodzie,
 • duża ilość na rynku specjalistów o podobnych kompetencjach,
 • konkurencja i lepiej przygotowani kandydaci do pracy,
 • brak firm potrzebujących specjalistów o tym profilu.
Są to oczywiście przykładowe czynniki. Ważnym jest, aby dokonać analizy wielowymiarowo, także odpowiedzieć sobie, w jaki sposób nasze mocne strony wzmacniają szanse, zaś osłabiają zagrożenia. Także w drugą stronę - w jaki sposób słabe strony redukują szanse, zaś wzmacniają zagrożenia.

Taka analiza staje się doskonałym punktem wyjścia przed podjęciem decyzji w zakresie dalszego rozwoju osobistego, zaś w tym wypadku zawodowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz