Samoocena handlowca

Przychodzi moment, kiedy trzeba dokonać bilansu. Często dzieje się tak na początku zatrudnienia. Warto jednak regularnie, w stałych odstępach czasowych - dokonać samooceny. Ta zaproponowana dotyczy handlowca. Niemniej warto, aby każdy - niezależnie od wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska - stworzył sobie formularz z pytaniami tak, aby dokonywać swoistego monitoringu samego siebie.
Zapraszam!

Pracując z handlowcami zawsze szukam czynników sukcesu. Czynników, które decydują, że dana osoba jest efektywna o efektowna w swojej pracy. Czynniki te, przekształcone w pytania, pozwalają dokonać bilansu. Podzielono je na trzy grupy.

Własne umiejętności
 • Czy znasz swoje słabe strony?
 • Czy daje się rozwijasz?
 • Czy dobrze wygląda Twoja współpraca z innymi działami firmy decydującymi o sprzedaży?
 • Czy pozyskujesz nowych klientów?
 • Czy zwracasz uwagę na decydujące zalety swojej oferty?
 • Czy podzieliłeś klientów według priorytetów?
 • Czy zawsze jest przygotowany do rozmowy z klientem?
 • Czy używasz właściwej argumentacji w rozmowie z klientem?
 • Czy utrzymujesz z klientem stały kontakt?

Znajomość produktu
 • Czy wiesz, jaki produkt sprzedajesz?
 • Czy wiesz, jakie korzyści zaoferujesz klientowi?
 • Czy wiesz, kto lub co konkuruje z Tobą?
 • Czy wiesz dlaczego Twój produkt jest równie dobry jak twoich konkurentów?
 • Czy   kiedykolwiek   sam   sprzedałeś   oferowane   produkty?
 • Czy planujesz wprowadzić do sprzedaży nowe produkty?
Znajomość rynku
 • Czy znasz i rozumiesz rynek, na którym pracujesz?
 • Czy jesteś w stanie szczegółowo scharakteryzować nabywców?
 • Czy wiesz, dlaczego klienci kupuj ą Twój e produkty?
 • Czy przeprowadziłeś ocenę mocnych i słabych stron sprzedawanych produktów?
 • Czy wiesz, ile kosztuje Cię dotarcie do klientów?
 • Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile klienci gotowi są wydać na zakup Twoich produktów?
 • Czy możesz dostarczyć klientom produkty wtedy, kiedy oni tego chcą?
 • Czy obecnie masz dostateczną liczbę zamówień i klientów?
 • Czy wytyczasz trasy wizyt do klientów?

Są to tylko przykładowe pytania, które warto sobie zadać. Niemniej warto stworzyć swój własny katalog pytań tak, aby odpowiedzi na nie przynosiły refleksję i pomagały w rozwoju.

Powodzenia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz