Rekrutacja wewnętrzna - jej zalety i wady

Rekrutacja wewnętrzna to proces poszukiwania pracownika na dane stanowisko poza zasobami kadrowymi organizacji. Tak jak wewnętrzna, ma swoje wady i zalety, które omówię.


Zalety: 
 • wybór z większej liczby kandydatów, którzy są dostępni na rynku pracy,
 • większe prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego pracownika, gdyż poszukujemy takiego, który najbardziej pasuje do profilu kompetencyjnego, 
 • możliwość pozyskania pracowników o nowych kwalifikacjach i kompetencjach, których nie posiadają osoby już zatrudnione, 
 • możliwość pozyskania najwyższej klasy specjalistów, 
 • w przypadku kadr o kwalifikacjach specjalistycznych (czy menedżerskich), zatrudnienie pracownika z zewnątrz bywa łatwiejsze i często tańsze - możemy bowiem pozyskać "gotowego" pracownika miast kształcić naszego, 
 • niższe koszty szkolenia nowego pracownika, gdyż pozyskujemy wykwalifikowanego, 
 • wejście do organizacji ludzi pochodzących z innych środowisk, tym samym jej ubogacenie, 
 • możliwość zwiększenia potencjału zasobów ludzkich organizacji, 
 • pracownicy z zewnątrz, mogą wnieść do organizacji nową wiedzę, nowe zachowania zawodowe, nowe umiejętności techniczne itp., 
 • możliwość korzystania z doświadczenia kandydata nabytego w innych organizacjach, np. konkurencyjnych względem naszej, 
 • możliwość pozyskania ludzi o nowym podejściu do problemów, otwartych na zmiany, 
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa powielania błędów popełnianych przez „starą” kadrę, 
 • zmniejszenie problemów związanych z autorytetem (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych), 
 • często korzystna z punktu widzenia stosunków międzyludzkich, 
 • zwiększenie podatności organizacji na zmiany, 
 • organizacja komunikuje rynkowi, że jest organizacją, która dynamicznie rozwija się i której potrzeby rekrutacyjne rosną, 
 • zatrudnianie według rzeczywistych potrzeb, a nie po to, by komuś „dać posadę”.

Wady:

 • znacznie wyższe koszty procesu rekrutacji, 
 • większa trudność i czasochłonność weryfikacji kompetencji kandydatów, 
 • dłuższy czas obsady stanowiska, 
 • większe ryzyko popełnienia błędu w doborze pracownika, 
 • trudniejsza i dłuższa adaptacja społeczno-zawodowa, 
 • konieczność poświęcania czasu i zaangażowania grupy osób związane z adaptacją nowego pracownika, koniecznością wprowadzenia na stanowisko, wdrożeniem do zadań, 
 • większa trudność w dopasowaniu się do struktur formalnych i nieformalnych, 
 • dłuższy okres wdrażania się do nowych zadań, 
 • nieznajomość organizacji może mieć wpływ na niższą skuteczność i efektywność pracy, może być przyczyną pomyłek i błędów, 
 • większe ryzyko odejścia nowo zatrudnionych, gdy okaże się, że jest to nietrafiona decyzja, 
 • mogą wystąpić negatywne skutki dla klimatu w organizacji, 
 • konieczność socjalizacji nowych pracowników, 
 • zagrożenie spadkiem motywacji pracowników już zatrudnionych, 
 • utrudnienie dla polityki awansowania i rozwoju osób już zatrudnionych, 
 • konieczność podwyższenia płac w celu przyciągnięcia najlepszych, 
 • możliwość wystąpienia zjawiska „komety kadrowej”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz